Fælleslokale

Fælleslokale

Fælleslokalet ligger på 2. sal, over vaskeriet. Der er borde og stole, men hverken vask eller toilet. Man kan få nøgle til lokalet ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Det er en god ide at “advare” fælleslokalets naboer, evt. hele ejendommen via opslag, hvis man forventer at holde en større fest, som kan støje. Nedenstående ordensregler skal altid overholdes.

Ordensregler for leje af Fælleslokalet (december 2007)

 1. Fælleslokalet administreres af bestyrelsen.
 2. Fælleslokalet kan lejes af ejere og lejere kun til eget brug.
 3. Fælleslokalet kan benyttes til møder og selskaber.
 4. Borde og stole kan lånes fra lokalet. Det betragtes som leje af fælleslokalet.
 5. Fælleslokalet kan lejes for et døgn ad gangen eller i en weekend fra fredag kl. 12 til mandag kl. 12.
 6. Aflevering af nøglen afgør sluttidspunktet for lejen. Afleveres nøglen senere end det aftalte tidspunkt, lægges tiden til lejen – idet lejen altid opgøres i døgn.
 7. Reservationen af fælleslokalet sker ved henvendelse til bestyrelsen (gerne på mail).
 8. Lejen udgør 50 kr. pr. døgn og 100 kr. for en weekend.
 9. Lejeren er forpligtet til at rydde op og rengøre fælleslokalet efter brug.
 10. Det påhviler lejeren at overholde husordenen, jf. § 2 og § 9, vedr. støj (bl.a. må musiceren og støjende adfærd ikke finde sted mellem kl. 22 og kl. 7).
 11. Alle, der lejer fælleslokalet, skal være bekendt med disse ordensregler.