Kontakt

Kontakt

Vicevært

Kim Jørgensen (Omegnens Viceværts Service) er primært på ejendommen for at håndtere renovationen mandag/onsdag/fredag og ved spørgsmål vedrørende renovation kontaktes ved en seddel i viceværtens postkasse.

Fælles installationer:
Ved akut opståede problemer på ejendommens fælles installationer (sprængte vandrør, manglende el, mv.)
Kontaktes viceværten.
Kim Jørgensen
tlf.: 22827848
Træffes på telefon i tidsrummet 11.30 og 12.00.
Private installationer:
Ved akut opståede problemer i egne installationer, kan ejendommens håndværkere for egen regning benyttes.
Ejendommens håndværkere er flg.
 Elektriker
Midtsjællands el – service
tlf.: 53739311
 VVS
Pedersen vvs
tlf.: 39655542

Newsec Datea A/S

www.newsec.dk
4526 0938 (tlf.)
Marie Michlenborg, MMI@newsec.dk

Bestyrelsen for ejerforeningen

bestyrelsen@drejoegade-35.dk kontaktes bedst ved en mail til denne adresse, eller en seddel i bestyrelsens postkasse i kælderen (til højre for viceværtens postkasse).
Man kan ikke forvente, at bestyrelsen besvarer henvendelser med det samme, men bestyrelsen vil gøre sit bedste for at besvare beboernes henvendelser hurtigst muligt.