Affald

Affald

Storskrald

Der er storskrald ca. hver anden måned. Dato for storskrald annonceres på opslagstavlen i kælderen plus opslag på hjemmesiden. Storskrald må stilles på gaden foran bygningen i weekenden før og til det hentes på datoen nævnt på opslaget (der hentes normalt tidligt om morgenen).

I den mellemliggende periode må man ikke stille storskrald på fællesarealer – hverken P-kælder, svalegang eller andre steder – jf. husorden §7.

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald (f.eks. gulvtæpper, møbler, cykler, madrasser)

Udenfor det annoncerede tidspunkt for storskrald, skal beboerne i stedet opbevare storskraldet på egen ejendom eller aflevere skraldet på genbrugsstationer.

Farligt affald

Storskrald omfatter ikke farligt affald som f.eks. malingrester. Farligt affald afleveres i stedet til Miljøbilen.

Affaldsskakten

Affald der smides i affaldsskakten skal pakkes forsvarligt ind. Glas/flasker må under ingen omstændigheder smides i affaldsskakten. Bioaffald må ligeledes ikke smides i affaldsskakten.

Vi henstiller til, at man tænker sig om før der smides ting i skakten – som hovedregel skal ALT i en lukket plastikpose, mens store genstande, der kan stoppe skakten naturligvis er “forbudte genstande”.