Vedligehold

Vedligehold

Tips om vedligehold

Vi håber, at ejerne vil skrive til bestyrelsen med gode tips vedr. vedligeholdelse af lejlighederne. Vi vil sørge for, at de bliver givet videre via hjemmesiden. Hermed en opfordring, hvis du har særlig gode tips de andre ejere kan have glæde af! Send en e-mail til bestyrelsen@drejoegade-35.dk eller læg en seddel i en af bestyrelsesmedlemmernes postkasse.

Hvem skal betale?

Da der ofte er tvivl om, hvad der er ejerforeningens og hvad der er den enkelte ejers ansvar kan vi med henvisning til ejerforeningens vedtægter §16, præcisere følgende:

Ejerforeningens ansvar:

 • Vedligeholdelse af gennemgående (fælles) rørføringer (varmeforsyning, koldt/varmt forbrugsvand og faldstammer) til og med afgangen fra det gennemgående rør.
 • Antenneinstallationerne.
 • Ventilationssystemet til emhætterne og badeværelserne
 • Vandskader forårsaget af vand, som kommer ind i lejligheden udefra
 • Udvendig maling af døre, vinduer og facader

Ejerens ansvar:

Al anden indvendig vedligeholdelse, f.eks.

 • Interne el-installationer inkl. hvidevarer/emhætter
 • Sanitetsinstallationer helt ind til den gennemgående (fælles) rørføring – inklusiv ventiler, kuglehaner og/eller balufixer
 • Radiatorer/håndklædeholdere helt ind til den gennemgående (fælles) rørføring – inklusiv ventiler, kuglehaner og/eller balufixer
 • Afløb og toiletter helt ind til faldstammen
 • Tæthed af disse installationer af hensyn til forebyggelse af vandskader (f.eks. badeværelsesgulvet)
 • Vandskader forårsaget af vand kommende fra din lejlighed
 • Postkasselåse
 • Bortskaffelse af storskrald
 • Thermoruder
 • Thermostater til radiatorer
 • Vedligeholdelse af blomsterkasse
 • Eventuel snerydning af svalegangen foran egen lejlighed
 • Endvidere, for beboere med private altaner – renholdelse af afløbsrender/afløb på disse.

 

Vedligeholdelse af altandøre og vinduer fra IdealCombi

For at sikre alle altandøre en lang levetid, anbefaler vi alle ejere at følge nedenstående vejledning til rengøring og vedligehold af døre samt vinduer:

Vedligeholdelse IdealCombi.

 

Vedligeholdelse af svalegange og altaner

Det er ejers ansvar at vedligeholde svalegangen foran sin lejlighed – ikke kun indgangspartiet. Læs følgende vejledning til hvordan belægningen holdes ren:

Huskeliste til vedligehold af svalegange og altaner

Vedligeholdelse af svalegange og altaner