Infobrev september 2017

Infobrev september 2017

I dette infobrev kan du finde oplysninger om bl.a. elevatormoderniseringen, malerarbejdet, bioaffald mm.

Diverse malerarbejde på ejendommen

Vejret har været en stor udfordring for maleren, så derfor er der fortsat gang i malerarbejdet på ejendommen, hvor status er, at maleren er blevet færdig med facadepartiet. Træværket var meget medtaget, men efter udbedringerne forventes det, at det kan holde nogle år til. Derudover har 5. sal samt nogle lejligheder på 4. sal fået malet det sorte træværk og de hvide pladevægge. Som sidste led i malerarbejdet bliver der pletmalet i trappeopgangen, de steder hvor væggene er fugtskadet.

 

Opgradering af elevatoren

Den oprindelige tidsplan for renovering af elevatoren er blevet forsinket, da BA Elevator konstaterede, at de oprindelige stålfronter var så tærede, at de desværre ikke kunne genbruges.

BA Elevator har bestilt nye stålfronter i rustfrit stål, og det forventes, at de monteres fra starten af uge 38 (mandag d. 18. september) og som udmeldt ved opslag / hjemmesiden skulle elevatoren være oppe at køre igen hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede alle beboere om at passe godt på elevatoren, særligt kabinen, når den kommer i drift igen – vi skulle gerne have glæde af den i mange år endnu!

 

Lågen ved indgangspartiet

Der har været udfordringer med indgangslågen, hvor viceværten fandt en skrue, der var sat i låsemekanismen, således at lågen ikke kunne låses. Ishøj Hegn har udskiftet låsemekanismen totalt, så den virker igen, men selvfølgelig har dette betydet ekstra udgift på vores budget.

 

Dørtelefonen

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der har været udfald i dørtelefonsystemet og Mejlshede har derfor været forbi, men kunne ikke konstatere udfald i systemet. Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen, og vi arbejder på at finde en løsning på, hvad der kan gøres i tilfælde af nedbrud i systemet.

 

Storskrald

Viceværten bestiller afhentning af storskrald med jævne mellemrum. Affald til storskrald må først sættes op på fortovet weekenden forinden. Se Viceværtens instrukser på opslagstavlerne.

 

Affaldssortering

Husk at overholde reglerne for affaldssortering, så vores vicevært ikke skal bruge unødig tid på at rydde op efter beboerne. Er du i tvivl om, hvor du skal gøre af dit affald, så spørg!

Er der akut opståede problemer, der skal håndteres, kontaktes ejendommens vicevært, Kim Jørgensen, på mobil 22827848 – bedst mellem 11.30 – 12.00.

 

Bioaffald

Alle lejligheder har fået udleveret en grøn affaldsspand til bioaffald. Affaldet skal ALTID afleveres til de nye bioaffalds-containere i kælderen. Det er ikke tilladt at smide bioaffald i affaldsskakten, da den udelukkende må anvendes til almindelig skrald. Se eventuelt skiltning ved affaldsskakten.

 

Opsigelse af TV-abonnement

Det er nu muligt at opsige sit TV-abonnement hos YouSee, hvis I som lejer/ejer ikke ønsker at have TV gennem dem. For at opsige dit abonnement skriver du til vores administrator Marie på mmi@datea.dk. Såfremt man har et internetabonnement ved YouSee, skal man i sin mail angive, om man ønsker at fastholde eller opsige dette.

 

Hjemmesiden

Det er vigtigt, at ejere og lejere holder sig opdateret omkring relevant information på drejoegade-35.dk. Det anbefales, at man jævnligt holder sig orienteret om sidste nyt og anden information.

 

Vedtægtsændring i henhold til XGF

Vedtægtsændringen angående ejeransvar for radiatorer og ventiler, som blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i maj, ligger som et tillæg på vores hjemmeside.

 

Vedligeholdelse af håndlister på altaner

Bestyrelsen har observeret flere håndlister, som er flækket. Dette skyldes, at de ikke regelmæssigt får olie. Vær opmærksom på at dette er ejers ansvar at gøre. Håndlisterne er af Jatoba træ og vi blev i sin tid anbefalet Gori Ædeltræ til vedligeholdelse af listen. Dog vil en træolie til hårdt træ også kunne anvendes. Er trælisten grålig, er det på høje tid at give den noget olie.

 

Vedligeholdelse af nye vinduespartier

Det er vigtigt at hængsler og eventuelle glideskinner holdes fri for snavs og regelmæssigt rengøres og behandles med en syrefri olie.

 

Vaskeriet

Husk at der altid kommer én efter dig, der gerne vil gå i gang med vasketuren i et ryddet og rent vaskeri. Lågerne til vaskemaskinerne skal altid stå helt åbne, når man er færdig med sin vasketid.

Undlad at fylde mere tøj i maskinerne, end foreskrevet, så maskinerne ikke bliver overbelastet!

 

Skilt til postkasse

De beboere, der ønsker et nyt skilt til deres postkasse, kan sende en mail til bestyrelsen, som vil printe et nyt.

 

Bestyrelsens arbejdsopgaver (frivilligt arbejde)

Det er den til enhver tid siddende bestyrelsens primære opgave at få budgettet til at hænge sammen, så vi undgår at skulle opkræve ejerne for eventuelle udbedringer.

Hvis nogen vil give en hånd med i bestyrelsen eller har mulighed for at lave ad-hoc opgaver, så send en mail til bestyrelsen og meld ind J

 

Spørgsmål og henvendelser til bestyrelsen

Har du spørgsmål eller andre henvendelser til bestyrelsen, er du velkommen til at sende en mail til
bestyrelsen@drejoegade-35.dk  eller lægge en besked i bestyrelsens postkasse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are closed.