Infobrev 1.Juli 2017

Infobrev 1.Juli 2017

Infobrev juli 2017

 

Diverse malerarbejde på ejendommen

Der er igangsat en række håndværker- og malerarbejder på ejendommen som finansieres fra henholdsvis grundfondsmidler og vedligeholdelsesmidler.

Betonvæggene i trappeopgangen skal males, der hvor det trænger. Derudover skal facaden ved indgangspartiet males (fra stillads).

Samtidig sætter vi første fase i gang med maling af det sorte træværk og hvide pladevægge på svalegangene med start på 4. og 5. sal. De involverede lejligheder er informeret via opslag og opslaget er lagt på hjemmesiden.

 

Opdatering af vedtægter jf. Vedtagelser på GF og XGF i foråret 2017

De vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i foråret 2017, er allerede gældende. Datea sørger snarest for, at bestyrelsen får tilsendt en opdateret version af vedtægterne, som vil blive lagt på vores hjemmeside. Selve tinglysningen af de opdaterede vedtægter sker først til næste år.

 

Hjemmesiden

Det er vigtigt, at ejere og lejere holder sig opdateret omkring relevant information på drejoegade-35.dk. Det anbefales, at man jævnligt holder sig orienteret om sidste nyt og anden information.

 

Vaskeriet

Husk at der altid kommer én efter dig, der gerne vil gå i gang med vasketuren i et ryddet og rent vaskeri. Lågerne til vaskemaskinerne skal altid stå helt åbne, når man er færdig med sin vasketid.

Undlad at fylde mere tøj i maskinerne, end foreskrevet, så maskinerne ikke bliver overbelastet!

 

Opgradering af elevatoren

Den udvendige og indvendige renovering af elevatoren starter i uge 31. Elevatoren kan derfor IKKE benyttes i ugerne 31 – 35 (ca. 31. juli – 1. september). Der vil senest en uge inden igangsætning blive orienteret nærmere via opslag på samtlige etager.

 

Lågen i indgangspartiet

Bestyrelsen er opmærksomme på, at lågen ikke altid lukker helt i og viceværten er sat på sagen.

 

Gennemgang af svalegange & altaner

Bestyrelsen har i løbet af de sidste par uger gennemgået alle svalegange og altaner for at undersøge om ejerne/lejerne lever op til kravene om renhold af svalegangene jf. Husorden.

Den enkelte ejer/lejer modtager et skema i postkassen, hvor det vil fremgå, hvad der forventes til regelmæssig renholdelse af svalegangen/altaner. Lejere er forpligtet til at holde sig i tæt kontakt med ejeren omkring dette.

 

Vedligeholdelse af trælisten på de nye altanpartier

Det er ejer/lejers ansvar at vedligeholde trælisten på nye altanpartier. Det kan gøres ved at slibe med den grove side af en grydesvamp, hvorefter trælisten tørres af og der gives en syrefri olie. Hvis I har spørgsmål kan I kontakte bestyrelsen.

 

Storskrald

Viceværten har bestilt afhentning af storskrald til onsdag d. 5 juli. Affald til storskrald må først sættes ud på fortovet weekenden forinden. Se endvidere Viceværtens instruktioner på opslagstavlen.


Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at stille større eller mindre effekter i kælderen. Beboerne er selv forpligtede til at aflevere dette på nærmeste genbrugsstation.

 

Affaldssortering

Husk at overholde reglerne for affaldssortering, så vores vicevært ikke skal bruge unødig tid på at rydde op efter beboerne. Er du i tvivl om, hvor du skal gøre af dit affald, så spørg!

Fx skal pizzabakker og mælkekartoner lægges i containerne til almindelig dagrenovation og ikke i containerne til pap og papir.

 

Er der akut opståede problemer, der skal håndteres, kontaktes ejendommens vicevært, Kim Jørgensen, på mobil 22827848 – bedst mellem 11.30 – 12.00.

 

Skilt til postkasse

De beboere, der ønsker et nyt skilt til deres postkasse, kan sende en mail til bestyrelsen, som vil printe et nyt.

 

Bestyrelsens arbejdsopgaver (frivilligt arbejde)

Det er den til enhver tid siddende bestyrelsens primære opgave at få budgettet til at hænge sammen, så vi undgår at skulle opkræve ejerne for eventuelle udbedringer.

Hvis nogen vil give en hånd med i bestyrelsen eller har mulighed for at lave ad-hoc opgaver, så send en mail til bestyrelsen og meld ind J

 

Spørgsmål og henvendelser til bestyrelsen

Har du spørgsmål eller andre henvendelser til bestyrelsen, er du velkommen til at sende en mail til
bestyrelsen@drejoegade-35.dk  eller lægge en besked i bestyrelsens postkasse.

 

 

Sommerferie for bestyrelsen og viceværten

Bestyrelsen holder sommerferie på skift, så der kan forekomme længere svartid på mailen hen over sommeren.

 

Viceværten holder sommerferien i uge 29-30 og vil ikke kunne kontaktes i denne periode. Der vil være afløser på til de daglige opgaver med renovationen.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are closed.